Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

>Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podaniajakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowadotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partiilub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lubw posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczydostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyłaprzeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować QUICKPACK POLSKA SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 47, Jędrzejów 28-300, email: [email protected], tel.:+48 413865900 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (naprzykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącąwykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia odumowy.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwasposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzjio wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samychsposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliściesię Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tymzwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia namdowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowadotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adresQUICKPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 47, Jędrzejów 28-300niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwoo odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pliki do pobrania

Ładowanie...